indaba

INDABA

indaba, “asunto, suceso; caso; tema de conversación; transacción; relación; narración, cuento”.

A. T. Bryant, Zulu-English Dictionary, Pinetown, Natal: The Mariannhill Mission Press, 1905, p. 87
Anuncios